Sobretot, gràcies
Més en les obres que en les paraules

Estudiar a Jesuïtes Lleida

La nostra missió és oferir un servei de qualitat amb excel·lència, assumint el compromís en base de quatre dimensions: cristiana, personal, social i acadèmica. Treballem pel desenvolupament integral dels alumnes i propiciem una convivència en la comunitat educativa que reforci els serveis als altres, l'educació en valors i la cultura de la inclusió.

El nostre projecte educatiu