Programa i projectes

 • Programa

  El currículum està constituït per matèries obligatòries, optatives i específiques, que l'alumne escull a partir de l'oferta del centre.

  Les matèries optatives i especifiques que s'ofereixen són:

  • 3r d’ESO

   Astronomia
   Francès
   Activitats Esportives a la Natura
   Europa
   Cultura Clàssica
   Emprenedoria

  • 4t d’ESO

   Biologia i Geologia
   Física i Química
   Francès
   Informàtica
   Llatí
   Tecnologia
   Visual i Plàstica
   Música

 • Projectes: PIX

  Els Projectes d’Innovació en Xarxa (PIX) responen a  la voluntat de treball per la innovació pedagògica des de les necessitats i inquietuds detectades pels educadors que estan diàriament a l’aula en contacte amb l’alumnat.

  Són projectes que es treballen simultàniament en xarxa  a les escoles de Jesuïtes Educació.

  • LEGO PIX

   És la creació i realització d’un concurs de LEGO Mindstorm (Concurs LEGO JE) per tal de potenciar la resolució de reptes treballant en equip i adquirint un compromís. S’utilitza una part de la programació de les assignatures de Tecnologia de segon cicle de l’ESO.

  • LEGO League

   El col·legi Claver participa en el torneig classificatori que organitza la ciutat de Lleida, juntament amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, en què alumnes de diferents centres educatiu presenten els seus projectes científics. També es pot gaudir de les diferents competicions de robots.

  • Un productor i set horts escolars en xarxa

   Posada en marxa d’un viver que produeix planters per als horts urbans de cada una de les escoles de la xarxa.

  • Seguretat a la xarxa

   L’objectiu d’aquest projecte és utilitzar de manera segura les TIC.

  • AICLE

   AICLE és la sigla d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera.

   Apostem, per la consolidació del projecte AICLE dins del nostre projecte lingüístic per tal d’avançar en l’aprenentatge de l’anglès dels alumnes, mitjançant la pràctica d’aquesta llengua mentre aprenen continguts curriculars.

   Aquest projecte es treballa en xarxa amb les diferents escoles de Jesuïtes Educació a Catalunya amb un model i objectius comuns.

  • PAC

   El Programa d’Auxiliars de Conversa (PAC) és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles puguin disposar d’un nadiu anglès que dugui a terme tasques d’assistència a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre.

   L’auxiliar de conversa augmenta la incidència de la llengua oral (a través de classes de conversa en grups reduïts) i col·labora en les activitats AICLE. Aquest curs, disposem de dos auxiliars de conversa, la qual cosa ens permet que més cursos i alumnes se’n beneficiïn.