Què i com s’aprèn

La finalitat de l'Educació Secundària Obligatòria és proporcionar a tots els nois una educació que els permeti assegurar un desenvolupament sòlid en l'àmbit humà, acadèmic, social i espiritual. Som una escola pionera que implantem la Nova Etapa Intermèdia (NEI), emmarcada en el nou model pedagògic en què l'alumne és el centre (MENA).

  • Emprem diferents metodologies de treball: individual, cooperatiu, per projectes...per tal de potenciar les intel·ligències múltiples i assolir les competències básiques:

   ■ Comunicativa lingüística i audiovisual ■ Artística i cultural ■ Digital i tractament de la informació ■ Matemàtica ■ Aprendre a aprendre ■ Autonomia i iniciativa personal ■ Coneixement i interacció amb el món físic ■ Social i ciutadana

  • Atenció personalitzada als alumnes

   L'acció tutorial és l'eix de la nostra educació. Ens hi impliquem d'igual manera professors, tutors i consiliaris, acompanyant els alumnes en la seva formació. Des dels diferents àmbits de l'escola (tutors, professors i Departament d'Orientació) s'ofereix atenció personal, acadèmica i professional. La comunicació entre la família i l'escola és fonamental en aquest procés; per això duem a terme tutories en grup i individuals.

  • Apostem per una escola multilingüe. Utilitzem la metodologia AICLE (Aprenentatge Integral de Continguts i Llengua Estrangera), aplicada a molts països europeus, mitjançant la qual s'ensenyen continguts curriculars —en el nostre cas— en llengua anglesa. També oferim matèries del currículum en llengua anglesa, entre d'altres, la matèria optativa Europa. Aquesta assignatura es desenvolupa conjuntament amb altres escoles europees a través de l'organització Internacional Education (plataforma ELOS).

  • Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació

   Incorporem les TIC al nostre reconegut model educatiu, com a eines pedagògiques, per afrontar amb qualitat l'ensenyament dels nostres alumnes. Així, tant les aules com els altres espais de l'escola disposen de tecnologia digital (Wi-Fi i pissarres digitals). Tots els cursos de l'ESO participen del Projecte TRESOR (Treball amb Suport d'Ordinadors).

  • Dimensió cristiana, formar homes i dones per als altres

   Aquesta màxima marca la dimensió humana de la formació del Col·legi Claver. Promovem la dimensió solidària a partir del projecte social, en què tots els alumnes fan una experiència de servei a persones necessitades, dins l'horari escolar. També es participa en campanyes solidàries com les del Banc d'Aliments. Desenvolupem la dimensió espiritual a través del treball de la interioritat i de l'obertura a la transcendència, donant especial importància a l'acompanyament personal dels nostres alumnes. Convivències, recessos, sessions del treball de la interioritat, celebracions i pregàries marquen el ritme de la vida de l'etapa.