Programa i projectes

A més de les àrees curriculars, oferim cinc hores setmanals complementàries:

Cicle Inicial: Tutoria, Educació emocional, Biblioteca, Maths corners
Cicle Mitjà: Tutoria, Educació emocional, Biblioteca, Games and songs, Joc i moviment

  • Projectes: PIX

   Els Projectes d'Innovació en Xarxa (PIX) responen a la voluntat de treball per la innovació pedagògica des de les necessitats i inquietuds detectades pels educadors que estan diàriament a l'aula en contacte amb els alumnes.

   Són projectes que es treballen simultàniament en xarxa a les escoles de Jesuïtes Educació.

  • Agenda 21: l’hort escolar

   Aquest projecte es treballa conjuntament amb l'Agenda 21 escolar, que pretén una millora de l'entorn a partir d'activitats escolars. Aquest projecte serveix per apropar els nostres alumnes al món de la natura i la seva conservació. Unifica, enllaça i aprofundeix en tres temes: salut, consum i medi ambient.

  • AICLE

   AICLE és la sigla d'Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera.

   Apostem per la consolidació del projecte AICLE dins del nostre projecte lingüístic per tal d'avançar en l'aprenentatge de l'anglès dels nostres alumnes, mitjançant la pràctica d'aquesta llengua mentre s'aprenen continguts curriculars.

   Aquest projecte es treballa en xarxa amb les diferents escoles de Jesuïtes Educació a Catalunya amb model i objectius comuns.

  • PAC

   El Programa d'Auxiliars de Conversa (PAC) és una proposta del Projecte Escola Multilingüe de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya pensat perquè les escoles puguin disposar d'un nadiu anglès que realitzi tasques d'assistència a les activitats previstes en el projecte multilingüe del centre.

   L'auxiliar de conversa augmenta la incidència de la llengua oral (a través de classes de conversa en grups reduïts) i col•labora en les activitats AICLE. Aquest curs disposem de dos auxiliars de conversa, la qual cosa permet que més cursos i alumnes se'n beneficiïn.

  • Els PIX a l’Educació Primària
  • RàdioNet

   S'aposta per la creació d'una emissora de ràdio gestionada pels alumnes i dirigit per un equip de mestres que donarà a conèixer la realitat de cada escola, així com les activitats que es duguin a terme en xarxa. El projecte vol treballar la competència comunicativa amb l'ús de les TIC.