Educació Primària

Aprenem fent

L’alumne és el centre del procés d’ensenyament i aprenentatge

  • En l'etapa de Primària volem que els nostres alumnes aprenguin a ser cada vegada més autònoms, pensem que el nen ha de desenvolupar les seves capacitats i descobrir les seves pròpies estratègies d'aprenentatge.

    Valorem l'esforç individual i el fet de compartir, per això fem del joc una eina socialitzadora i d'aprenentatge.

    Utilitzem les tecnologies de la informació i comunicació en diverses matèries i amb l'objectiu que els nostres alumnes tinguin una alta competència en llengua anglesa hem optat per implantar-la de forma progressiva mitjantçant la metodologia AICLE, de manera que a més de ser llengua vehicular a l'àrea d'anglès ho és també en altres espais i activitats.També incorporem una segona llengua estrangera, l'alemany, a partir de 5è de primària.